TV-mainonnalla tutkitusti vahva vaikutus myyntiin

Nelonen Media ja Dagmar toteuttivat yhteistyössä analyysiä tv-mainonnan vaikuttavuudesta. Tavoitteena oli selvittää, miten TV-mainonta vaikuttaa myyntiin ja asiakasvirtoihin, kuinka kannattavaa tv-mainonta on investointeihin nähden ja kuinka TV-mainonta vaikuttaa muihin mediaryhmiin. Kuten muissa kansainvälisissä tutkimuksissa myös tässä, kotimaisessa analyysissa, tulokset ovat samansuuntaiset. Tv-mainonnalla ja myynnillä on selvä tilastollisesti merkittävä yhteys.

Tulosten mukaan TV on merkittävä myynnin ajuri. Mitä keskeisemmässä roolissa TV on mediabudjetissa, sitä suurempi on sen tuotto. TV tuo keskimäärin 50 % mediamainonnan tuomasta lisämyynnistä. TV-mainontaan investoitu euro kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin 2,5 euroa.

TV:n ollessa kampanjan keskiössä myös kampanjan muut mediaryhmät toimivat paremmin. Esimerkkinä digitaalisissa medioissa vaikutus näkyy mm. asiakkaiden verkkoliikenteen kasvuna ja hakusanamainonnan parempana toimivuutena. Myös printtimainonnan tehon nähtiin kasvavan, mikäli TV oli kampanjan pääroolissa.

TV:n vaikuttavuus ulottuu laajalle ja kampanjan tehon arvioinnissa on syytä ottaa huomioon monia eri näkökulmia. Varmista, että saat mediaeuroistasi parhaan tehon irti ja ota yhteyttä Nelonen Median myyntiin. Räätälöimme sinulle tehokkaan myyntiä tuovan ratkaisun.

Lisätietoja:
Karri Ahonen, myyntijohtaja Nelonen Media
Kati Alijoki, Insight & Planning tiimin vetäjä, Nelonen Media